Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Specialistische uitwerking

Specialistische uitwerking

ArcheoMetaal beschikt over een brede en uitgebreide kennis van metaalvondsten vanaf de Romeinse tijd tot en met de tweede wereldoorlog.

ArcheoMetaal kan u van dienst zijn bij alle facetten van specialistisch onderzoek met betrekking tot metaalvondsten. Zo kan een opdracht bestaan uit:

  • Het uitvoeren van een quick-scan voor selectie en de-selectie en/of
  • Determineren op soort, type en datering en/of
  • Uitwerking en rapportage van complexen

Michel Hendriksen heeft voor een groot aantal archeologische opgravingen de metaalvondsten uitgewerkt en samengevat in een rapportage.

Hieronder vindt u een lijst met de betreffende publicaties:

Accordion_specialistische_uitwerking

Hendriksen, M. 2018. Metaal: In: Groot, de, R.W. Kasteel het Gravenhof te Zierikzee Gemeente Schouwen-Duiveland Archeologische opgraving met beperkingen. RAAP-RAPPORT 2785, Weesp.

Hendriksen, M. 2018. Metaal: In: Oosterbaan, J.A.A Griffioen. In het hart van de stad. Laat-Middeleeuwse bebouwing, vermogende lieden en oorlogsgeweld op het Hofplein in Grave.

Hendriksen, M. 2017. Metaal: In: Cleijne, I.J. 's Hertogenbosch Parkeergarage Sint-Jan/stadswal zone (BSWZ). BAAC Rapport A-13.0097.

Hendriksen, M. 2018. Metaal: In: Mark, R, van der. Leiden Lammermarkt. Archeologisch onderzoek naar een 17e eeuws bouwblok. BAAC Rapport A-14.0170.

Hendriksen, M. 2018. Archeologisch onderzoek in het Napoleontische legerkamp Camp d'Utrecht (1804-18080. Congresbundel Strijdigheden 2, Dordrecht.

Hendriksen, M. 2017. Metaal en pijpaarde pijpen. In: Beeuwkes, G.B., Van achterhuis tot zilverfabriek. Basisrapportage Archeologie 105 gemeente Utrecht.

Hendriksen, M. 2017. Metaal. In: Jordanov, M., RAAP-RAPPORT 3292 Plangebied Dijkverbetering Hagestein - Opheusden, Locatie 14. Lekdijk West te Beusichem Gemeente Buren Archeologisch onderzoek: proefsleuvenonderzoek en opgraving.

Hendriksen, M. 2017. Metaal. In: Weterings, P. BAAC rapport A-12.0133. Vicusresten onder de Wal. Archeologische opgraving op fort Vechten Grondwalcoupure fase 2, 's-Hertogenbosch.

Hendriksen, M. 2017. Metaal. In: Hartog, C.W.M. Sportpark Terweide 5 LR84: Definitief Archeologisch Onderzoek aan de Hogeweide in Leidsche Rijn Centrum. Basisrapportage Archeologie 106. Erfgoed gemeente Utrecht.

Hendriksen, M. 2017. Metaal, munten. In: Weterings, P.: Een bouwkuip vol Vechtense vondsten Archeologische Begeleiding protocol Opgraven bij de bouw van het Nationaal Waterliniemuseum te Fort Vechten. BAAC rapport A-12.0377, 's-Hertogenbosch.

Hendriksen, M. 2017. Metaal. In: K. Leijnse. Van boerenerven tot handelsnederzetting. Agrarische productie, ambacht en handel aan de rand van de nederzetting Tiel in de 9de tot 13de eeuw. BAAC Rapport A-14.0158, 's-Hertogenbosch.

Hendriksen, M. 2018. Metaal: In: Cleijne, I.J. 's Hertogenbosch Walstraat 3. BAAC Rapport a-15.0069.

Hendriksen, M. 2016. Het vondstmateriaal. In: Hartog, C.W.M., Archeologisch Onderzoek naar het kartuizerklooster Nieuwlicht op het Klokkenveld (MRL-5) te Utrecht. Basisrapportage Archeologie 86. Afdeling Erfgoed gemeente Utrecht.

Hendriksen, M. 2016. Vondstmateriaal. In: den Hartog, C.M.W., De Servaasabdij. Archeologische begeleiding van de aanleg van de stadsverwarming op het Servaasbolwerk in Utrecht Basisrapportage Archeologie 55. Afdeling Erfgoed gemeente Utrecht.

Hendriksen, M. 2016. Slak en metaal. In: P.J. Ilson MA, drs. B. Jansen & drs. E.H.L.D. Norde: Vondsten langs de Rietsloot. De Romeinse militaire weg en een laatmiddeleeuwse ontginningsnederzetting. RAAP Rapport 3124, Leiden.

Hendriksen 2016. Metaal. In: J.S van der Kamp. Boerderij Coehoorn. Een verhaal van duiven, kazen en auto’s. Een post middeleeuwse boerderij in Leidsche Rijn (Utrecht). Basisrapportage Archeologie 87. Afdeling Erfgoed gemeente Utrecht.

Hendriksen, M. 2015. Metaal. In: Groot, de, R.W., Graven door een agrarisch landschap uit de Brons- en IJzertijd: wateraanvoerproject ‘Egmond-Zuid’ te Egmond. RAAP rapport 2933, Weesp.

Hendriksen, M. 2015. Metaal. In: Groot, R.W., De huizinghe, steenoven en verder getimmerte daarop…”: Opgraving van steenoven ‘Het Oude Werk’. Plangebied Ruimte voor de Lek, locatie 1(Bossenwaard); gemeente Nieuwegein. Archeologisch onderzoek: een proefsleuvenonderzoek met doorstart naar een opgraving. RAAP-rapport 2800, Weesp.

Hendriksen, M. 2015. Metaal. In: Cleijne, I.J., ‘s-Hertogenbosch, Sint-Jansbolwerk. Archeologische begeleiding, protocol opgraven en opgraving. BAAC rapport A-11.0247/A-11.0385.

Hendriksen, M. 2015. Metaal. In: Mooren, J.S., Austerlitz, Franse kamp. Een legerkamp uit de Napoleontische tijd. Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven BAAC rapport A-15.0038.

Hendriksen, M. 2014: Metaal. In: Veenstra, M.E., Austerlitz Franse Kamp. Inventariserend veldonderzoek doormiddel van proefsleuven (IVO-P). BAAC rapport A-13.0248. ‘s-Hertogenbosch 2014.

Hendriksen, M. 2014. Metaal. In: Ilson, P.J., Herinrichting Infrastructuur fort Vechten. Archeologische begeleiding en opgraving (met beperkingen). RAAP- rapport 2805. Weesp 2014.

Hendriksen, M. 2014. Metaal. In: Cleijne, I.L., Hoornaar, Lage Giessen 4. Een boerderij uit de volle middeleeuwen in het veengebied. BAAC Rapport A-12.0088. ‘s-Hertogenbosch 2014.

Hendriksen, M. 2014. Het vondstmateriaal. In: C.M.W. den Hartog, De Liesbosch. Archeologische Begeleiding Sanering Liesbospark (LBP). Basisrapportage Archeologie 101 Gemeente Utrecht.


Hendriksen, M. 2013. Voorwerpen van metaal. In: Daniél, A.A.W.J. Een archeologische begeleiding aan de Graaf Alardsingel te Nijmegen-Lent. Archeologische Berichten Nijmegen rapport 131.

Hendriksen, M. 2013. Metaal. In: Ede Uitvindersbuurt fase III. Een opgraving van een laat-Romeins grafveld en bewoningssporen uit de ijzertijd tot vroege middeleeuwen. BAAC rapport A-11.0017.

Hendriksen, M. 2013. Metaal. In: Winter, J. de, Uit de mist herrezen; bewoningssporen uit de ijzertijd en een nederzetting uit de vroege en volle middeleeuwen in Wehl-Mothketel. Baac rapport A-10.0262. ’s-Hertogenbosch.

Hendriksen, M. 2013. Metaal. In: Stiller, D.R., Utrecht Vredenburg. Vanaf de toren een duik in de slotgracht van kasteel Vredenburg. Basisrapportage archeologie 18 gemeente Utrecht. Utrecht.

Hendriksen, M. 2013. Aardewerk en Metaal. In: Hartog, C.M.W. Nieuw licht op de Marnixlaan. Een archeologisch onderzoek naar het kartuizerklooster Nieuwlicht. Basisrapportage Archeologie 66 gemeente Utrecht.

Hendriksen, M. 2013. Het vondstmateriaal. In: Hartog, C.M.W. Blauwkapel. Proefsleuvenonderzoek aan de Kapelweg 25/27 te Blauwkapel, gemeente Utrecht. Basisrapportage Archeologie 48 gemeente Utrecht.

Hendriksen, M. 2013. Metaal: vindplaats 5. In: Mousch, R.G en Miedema, F.R.P.M., Archeologisch onderzoek naar laatmiddeleeuwse brugresten en een 19e eeuwse scheepstimmerwerf bij Deventer. BAAC rapport A-11.0089.

Hendriksen, M. 2013. Het metaal van de opgraving. In: Hoegen, R.D., Plangebied Hamlaan. Middeleeuwse bewoning naast de Hamtoren te Vleuten. Basisrapportage archeologie 46 gemeente Utrecht.

Hendriksen, M. 2012. Metaal. In: Wal, ter, A. Houten Castellum terrein. BAAC rapport A-08.0412. ’s-Hertogenbosch.

Hendriksen, M. 2012. Olielampjes uitgelicht. In: de Tinkoerier. Mededelingenblad Nederlandse Tinvereniging. Jaargang 20, Nummer 2, Amsterdam.

Hendriksen, M. 2012. Vondstmateriaal. In: Hartog, C.M.W. Het ‘Huis Loenersloot” NG20. Archeologische begeleiding aan de Nieuwegracht 20 in Utrecht. Basisrapportage Archeologie 61 gemeente Utrecht.

Hendriksen, M. 2012. Het vondstmateriaal. In: Hartog, C.M.W. Zijdebalen. Proefsleufonderzoek Zijdebalen Utrecht. IVO-P Deelgebied 1.Basisrapportage Archeologie 69 gemeente Utrecht.

Hendriksen, M. 2011. Metaal. In: van der Kamp, J.S. Boeren langs de Hogeweide. Een (post)middeleeuws boerderijlint op kapittelgrondgebied in Leidsche Rijn. Basisrapportage Archeologie 20 gemeente Utrecht.

Hendriksen, M. 2011. Metaal en het vondstmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog. In: J.S. Mooren. Het Genneperhuis: de vestinggrachten. Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven, gevolgd door een archeologische Begeleiding. BAAC rapport A-09.0235. ‘s-Hertogenbosch.

Hendriksen, M. 2011. Metaal. In: Dyselinck, T. Breda Digit Parc. Definitief onderzoek. BAAC rapport A-08-0081, ’s-Hertogenbosch.

Hendriksen, M. 2011. Het Tinnen leger en andere platfiguren. Speelgoed uit de periode ca.1750-1850. ArcheoMetaal Amersfoort.

Hendriksen, M. 2010. Metaal. In: Appellaantje. LR55: Een vroegmiddeleeuwse nederzetting aan de Wilhelminalaan bij Vleuten. Basisrapportage 30 Team cultuurhistorie gemeente Utrecht Basisrapportage 30.

Hendriksen, M. 2010. Metaal. In: Kanunniken buiten de stadsmuur. Een (post) middeleeuws boerderijlint op kapittelgrondgebied. Basisrapportage 20 Team cultuurhistorie gemeente Utrecht. Hendriksen,

M. 2010. Metaal. In: De broederschap 'Maria in de wijngaard' en 'onser lieve Vrouwe in die Sonne'. Archeologisch onderzoek naar twee kloostergemeenschappen aan de Nieuwe Kamp in Utrecht. Basisrapportage 12 Team cultuurhistorie gemeente Utrecht. Hendriksen,

M. 2010. Het tinnen leger en andere platfiguren uit de periode ca. 1750-1850. In: de Tinkoerier. Mededelingenblad Nederlandse Tinvereniging. Jaargang 18, Nummer 1, Amsterdam. Hendriksen,

M. 2010. Metaal. In: Dielemans, l. Boeren en Molenaars? LR64: Archeologisch onderzoek naar een laatmiddeleeuws erf aan de Strijlandweg, gemeente Utrecht. Basisrapportage Archeologie nummer 45.

Hendriksen, M. 2010. Het non-ferro detectie-onderzoek voorafgaand aan de berging. In: van der Kamp, J.S en Hendriksen, M. Een Duits vliegtuiggraf uit de eerste uren van de tweede wereldoorlog. Archeologische begeleiding van de berging van een Junkers 88 in Leidsche Rijn (Utrecht). Basisrapportage Archeologie 28 Team cultuurhistorie gemeente Utrecht.

Hendriksen, M. 2010. Lood/tin miniaturen rond het vuur. In: de Tinkoerier. Mededelingenblad Nederlandse Tinvereniging. Jaargang 18, Nummer 2, Amsterdam.

Hendriksen, M. 2010. Metaal. In: Peters, S. Sint-Oedenrode Kerkstraat. Archeologisch onderzoek. BAAC-rapport-A-5.0339, 's-Hertogenbosch.

Hendriksen, M. 2009. Metalen voorwerpen en munten. In: Middeleeuwse bewoningssporen op het binnenterrein van de Letterenbibliotheek. Definitief onderzoek aan de Wittevrouwenstraat 7- 11, Gemeente Utrecht basisrapportage Archeologie 36.

Hendriksen, M. 2009. Een knaller van een vondst. In: Geerts, H.M.M en Willems, J.M.J. BAAC. 10 jaar door het stof, ‘s-Hertogenbosch.

Hendriksen, M. 2009. Een schat aan kinderspeelgoed uit Diemen. De Tinkoerier. Jaargang 17, nummer 1. Mededelingenblad Nederlandse Tinvereniging, Amsterdam. Hendriksen, M. 2009. Romeins metaal. In: Bink en Franzen et al. Forum Hadriani. Definitief Archeologisch Onderzoek. BAAC rapport 05.0125,’s-Hertogenbosch.

Hendriksen, M. 2009. Metaal. In: Cleijne et al. Utrecht Vredenburg Opgraving. BAAC rapport A-07. 0379, ´s-Hertogenbosch.

Hendriksen, M. 2009. Metaal. In: Aalst Hambloksestraat 12. Opgraving in combinatie met inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven. BAAC rapport A-08.0204. ´s-Hertogenbosch.

Hendriksen, M. 2009. Metaal in: Vianen stadhuis. Definitief archeologisch onderzoek. Baac rapport A-06.394, ´s-Hertogenbosch. Hendriksen, M. 2009. Metaal in: Sportpark Terweide 2. LR41-42: Archeologisch onderzoek Sportpark Terweide. Gemeente Utrecht basisrapportage Archeologie 18.

Hendriksen, M. 2009. Metaal in: Terug naar Themaat. Gemeente Utrecht basisrapportage Archeologie. Basisrapportage 29.

Hendriksen, M. 2009. Metaal. In: Van der Kamp, J. Werk aan de weg. LR31 Zandweg: archeologisch onderzoek aan een verspoelde sectie van de Limesweg. Gemeente Utrecht basisrapportage Archeologie 21.

Hendriksen, M. 2009. Bedevaart naar Rhenen. In: GM kwadraat. Tijdschrift over geschiedenis, geografie, monumenten en musea in Utrecht.

Hendriksen, M. 2009. Metaal. In: C.M.W. den Hartog. Wonen aan het Zwarte Water. Inventariserend Veldonderzoek Merelstraat aan het Zwarte Water, Gemeente Utrecht. Basisrapportage Archeologie 54.

Hendriksen, M. 2008. Een zestiende eeuwse liesbreuk in Leidsche rijn. In: GM kwadraat. Tijdschrift over geschiedenis, geografie, monumenten, musea in Utrecht. Jaargang 8 nummer 3.

Hendriksen, M. 2008. Metaal. In: Onder straatniveau! Archeologisch onderzoek op de ``Grote Markt´´ te Dordrecht. Dordrecht Ondergronds 1. Dordrecht.

Hendriksen, M. 2008. Metaal. In: T.H.L Hos. Wouw! Ververijen! Onderzoeksgebied Elfhuizen. Een bureauonderzoek en een definitieve opgraving in de binnenstad van Dordrecht. Dordrecht Ondergronds 3.

Hendriksen, M. 2007. Metaal. In: Vroege wacht. Archeologisch onderzoek van twee eerste-eeuwse wachttorens in Leidsche Rijn. Basisrapportage archeologie gemeente Utrecht.

Hendriksen, M. 2007. Specialistisch onderzoek van de metalen, glazen en benen voorwerpen uit de opgraving van het Witte kerkje te Noordwijkerhout. BAAC rapport 07.0220, ‘s-Hertogenbosch.

Hendriksen, M. 2006. Metaal. In: Plangebied zetten. BAAC rapport 05.229, ‘s-Hertogenbosch.

Hendriksen, M. Metaal. 2006. In: Groesbeek Hoflaan. BAAC rapport 05.034, ‘s-Hertogenbosch.

Hendriksen, M. 2006. Metalen voorwerpen. In: Limmen – De Krocht. De opgraving van een middeleeuwse plattelandsnederzetting in Kennemerland. Amsterdams Archeologisch Centrum rapport 41, Amsterdam.

Hendriksen, M. 2006. Metaal. In: Archeologisch onderzoek aan het voormalige Bisschoppelijke Seminarie Hageveld te Heemstede. Archeomedia rapport 05-209-R.

Hendriksen, M. 2005. Een aanvulling op drie verrassende bodemvondsten. In: De Tinkoerier 2005. Mededelingenblad Nederlandse tinvereninging, Amsterdam

Hendriksen, M. 2004. Afgedamd en afgedankt. Metaalvondsten uit twee middeleeuwse nederzettingen in Leidsche Rijn. Utrechtse materiaalcatalogus deel 1.

Hendriksen, M. 2003. Tinnen schoengespen uit de achttiende eeuw. In: De tinkoerier 2003. Mededelingenblad Nederlandse tinvereninging, Amsterdam

Hendriksen, M. 1996. Metaalvondsten. In: Leesten en Eme. Archeologisch en historisch onderzoek naar verdwenen buurtschappen bij Zutphen, Kampen.

sikb-logo.gif

Geregistreerd in het SIKB actorregister

Actorschappen Archeologie:
- Senior Veldtechnicus
- KNA specialist conserveren
- Senior KNA Specialist Materialen

Voia.PNG

Lid van VOiA

cropped-SAMPL-logo-def-met-reserve.jpg

Lid van SAMPL